Hoe kunt u ons steunen

Wilt u Stichting Melief steunen zodat nog meer dieren gered kunnen worden?
Zoals u begrijpt kost het oplappen en verzorgen van de dieren veel geld, hetgeen volledig door middel van donaties en giften gefinancierd wordt. Het zou fijn zijn als u Stichting Melief zou willen steunen zodat ze haar werk kan voortzetten en waar mogelijk uitbreiden!

U kunt Stichting Melief onder meer steunen door:
* donateur te worden voor ten minste 15 euro per jaar.
* een eenmalige gift te doen.
* adoptie (op afstand) van een dier. Wat dat is en hoe dat gaat, leest u hier.
* een adoptiedier kado te doen. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier
* de stichting een bedrag na te laten.
* jaarlijks fiscaal aantrekkelijk te doneren via een notariële akte.
* oude en/of kapotte mobiele telefoons in te zamelen voor Melief.
* het invullen van een SEPA-machtiging tot automatische incasso

Hier vindt u een direct in te vullen SEPA-machtigingsformulier waar u aan kunt geven hoe en wat u wilt doneren en waarmee u Stichting Melief machtigt het door u aangegeven bedrag met de door u aangegeven frequentie van uw rekening af te schrijven. Als u het met een afschrijving niet eens bent, kunt u deze altijd binnen de wettelijk vastrgelegde termijn eenvoudig via uw bank ongedaan laten maken.

U kunt uw jaardonaties of adoptie op afstand natuurlijk ook eenvoudig zelf regelen met een periodieke overschrijving via internetbankieren.

Triodos Bank rekeningnummer: 21.21.71.445
  IBAN: NL48TRIO0212171445
  BIC: TRIONL2U
t.n.v. Stichting Melief te Rotterdam

ASN Bank rekeningnummer: 95.76.03.851 (spaarrekening voor projecten)
  IBAN: NL88 ASNB 0957 6038 51
  BIC: ASNB NL21
t.n.v. Stichting Melief te Rotterdam

U kunt ook een bedrag overmaken via:

PayPal:

 

geef.nl:Aan zowel PayPal als Geef.nl moeten wij een percentage afdragen. Al uw geld belandt direct bij de dieren als u zelf rechtstreeks naar één van onze bovenstaande bankrekeningen overmaakt.


Andere mogelijkheden om Stichting Melief te steunen zijn:

Met uw lot van de VriendenLoterij kunt u ervoor zorgen dat 50% van uw inleg bij Stichting Melief terechtkomt!

Door hiernaast op het logo van de Vriendenloterij te klikken, kunt u direct een lot met als begunstigde Stichting Melief kopen!
Speelt u al mee met een lot in de VriendenLoterij en wilt u met dat lot Stichting Melief steunen? Dan kunt u dit wijzigen via de Ledenservice van de Vriendenloterij op het telefoonnummer 0900 - 300 1400 (€ 0,50 per gesprek).
Bestelt u regelmatig boeken? Bestel dan de volgende keer via YouBeDo.com!

YouBeDo is een hele ‘gewone’ online boekenwinkel met normale winkelprijzen, ware het niet dat 10% van wat u afrekent, rechtstreeks gaat naar een bij YouBeDo aangesloten goed doel. En daar horen wij ook bij! Het enige wat u dus hoeft te doen, is bij het afrekenen Stichting Melief uit de goede doelen te kiezen en u helpt er de dieren mee.
Lever uw lege cartridges in bij 123inkt.nl en steun Stichting Melief!

Heeft u thuis of op het werk nog lege cartridges liggen? Deze kunnen geld waard zijn! De vergoedingen voor uw lege cartridges kunt u via het recycling programma van 123inkt.nl doneren aan Stichting Melief.

De cartridges worden op milieuvriendelijke wijze gerecycled, zodat u direct bijdraagt aan een beter milieu. Het opsturen van cartridges (zowel afkomstig van 123inkt.nl als van andere verkooppunten) kunt u geheel gratis doen.

Klik op het logo hiernaast om op de speciale actiepagina voor Melief op 123inkt.nl te komen en volg de aanwijzingen!


     ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Melief aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.
Zie voor meer informatie: www.anbi.nl . Veel informatie over ANBI’s, giften, nalatenschappen, etc. is te vinden op de site van de Belastingdienst, bijvoorbeeld op http://www.belastingdienst.nl/particulier/giften/Geen keurmerk

Omdat wij een relatief kleine stichting zijn willen wij het geld dat binnenkomt in zijn geheel ten goede laten komen aan de dieren en alle kosten die dat met zich meebrengt. Op dit moment vinden wij dat de kosten van een keurmerk en een accountantsverklaring daar een te groot deel van zou opslokken. Daarom heeft Stichting Melief er vooralsnog voor gekozen geen keurmerk aan te vragen bij stichtingen als CBF en KGB. Omdat wij begrijpen dat het voor u als donateur belangrijk is om zeker te weten dat uw geld goed wordt besteed, kunt u dan ook te allen tijde het financiële jaarverslag opvragen.

 

Indien u geld overmaakt op één van onze rekeningen, vermeldt dan altijd bij de mededeling uw naam, adres, postcode en woonplaats en 'donateurschap' of 'adoptie' + soort(en) dier(en) en eventuele na(a)m(en). Tegenwoordig worden adres, postcode en woonplaats niet meer standaard bij een rekeningnummer op onze afschriften vermeld, waardoor wij u dus niet als donateur kunnen registreren. Wij zijn onze donateurs altijd zeer dankbaar. Als wij alleen uw naam weten merkt u dus geheel niets van onze dankbaarheid en kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen!  Door uw gegevens te vermelden kunt u dit voorkomen. Vanzelfsprekend worden deze alleen door ons gebruikt en verkopen wij geen bestanden door!