Hoe werkt adoptie op afstand?

Onder Adopteren op afstand vindt u een greep uit de dieren die bij Melief leven en verzorgd worden. We kunnen natuurlijk niet meer dan 1000 dieren met verhaal weergeven, het is een representatie.
Ieder dier heeft zijn eigen, vaak niet zo rooskleurig, verhaal. Dit verhaal kunt u lezen als u het dier aanklikt. U kunt de dieren ondersteunen door middel van een adoptie op afstand. U kunt dan één of meerdere van de dieren op deze pagina uitkiezen om symbolisch financieel te steunen.
  • U kunt ons vervolgens machtigen het bedrag dat u maandelijks voor de dieren wilt geven, van uw bankrekening te incasseren door middel van automatische incasso. Hiervoor vult u dit machtigingsformulier in. Op dit formulier geeft u ook aan voor welk dier(en) u gekozen hebt. Dit formulier stuurt u vervolgens, rechtgeldig ondertekend en voldoende gefrankeerd, per post naar het secretariaatadres dat erop staat. Dan zorgen wij ervoor dat u een adoptiecertificaat met de foto van uw dier(en) thuisgestuurd krijgt!
  • Wilt u liever zelf met een periodieke overschrijving een dier op afstand adopteren? Zoek dan onder Adopteren op afstand een dier uit en maak met een paar muisklikken aan ons duidelijk welk(e) dier(en) u uitkiest om maandelijks te steunen. Wij krijgen dan overzichtelijk uw adresgegevens per e-mail binnen (deze komen namelijk via bankafschriften meestal maar half of niet door), zodat wij u het adoptiecertificaat toe kunnen sturen.
Het adoptiebedrag voor een klein dier bedraagt €6,50 per maand en voor een groot dier €12,25. U zult begrijpen dat wij voor deze bedragen een dier niet volledig kunnen onderhouden en dat dit slechts symbolische bedragen zijn. Dieren die niet geadopteerd zijn krijgen tenslotte ook medische zorg en voeding. Ook zijn er oude dieren die meer dierenartskosten met zich meebrengen. Het is dus mogelijk dat een dier door meerdere adoptanten wordt gesteund.

naar het overzicht van de op afstand te adopteren dieren